סדנת "מתן משוב"

הצורך:

שיחת המשוב מתקיימת לרוב במסגרת מפגש חד שנתי בין מנהל לכפיף, שמטרתו הערכת ביצוע לצורך תגמול, או קידום. לא פחות חשוב מהמשוב התקופתי הוא המשוב הנקודתי -    שבח, או ביקורת בונה, הניתנים באופן שוטף סמוך להתנהגות הממושבת.

בפועל נמנעים מנהלים ממתן משוב בעיקר מתוך חוסר נוחות וחשש מהשלכותיה של שיחת המשוב. המחקר מלמדנו שעובדים בכל דרגי הארגון מעוניינים לקבל משוב יותר מאשר הממונים לתת משוב.

בגלל הרתיעה הנ"ל מחמיצים ארגונים את יתרונותיו של כלי ניהולי רב עוצמה.

מטרת הסדנה:

מטרת הסדנה להציף התנגדויות לתהליך ולחזק את ההכרה בחשיבותו, לשפר את מיומנות התקשורת עליה מבוססת שיחת המשוב ולסלק את החשש שמא יאמרו דברים בצורה לא נכונה. המשתתפים מתאמנים בהעברת מסר בצורה בהירה והוגנת, ביצירת דיאלוג בונה ובטיפול בהתנהגות הגנתית מצד מקבל המשוב.  

 

אוכלוסיית היעד:

 • מנהלים מקבלי החלטות בארגונים בהם אין תהליכי משוב ממוסדים

 • מנהלי מנהלי משאבי אנוש

 • מנהלים בעלי כפיפים

 

נושאי הלימוד:

 • מאפיינים פסיכולוגיים של תהליך המשוב

 • הגדרות ומטרות

 • חסמים בתקשורת

 • מודל מתן משוב

 • קביעת יעדים

שיטת ההוראה:

הדרכה פעלתנית. שימוש בסרטון, משחקי תפקידים תרגילים וניתוחי אירוע

הכנת נותן המשוב לקראת שיחה להערכת ביצוע

 • בהמשך לסדנת משוב 

 • הכנה לא בעקבות סדנה   

     יש מנהלים שלא השתתפו בסדנה, או המעדיפים להתמקד באופן תכליתי בשאלות המעניינות אותם בנושא זה.

מטרת ההכנה לקראת הערכת ביצוע:

 • הפגת חששות והתנגדויות הקשורות במפגש המשוב

 • הכנה לקראת מפגש עם עובד[ת] מסוים[ת] על פי מאפייני מקבל[ת] המשוב

 • הגדרת יעדי השיחה והתאמתם לצורכי פיתוח הנמען

 • תכנון הביקורת והשבחים ושיטת הבקרה

 • דיון בקשיים שהמנהל צופה, תגובות צפויות

 • הכנת דוגמאות ו"ראיות"

 • מבנה המפגש, משחק תפקידים

 • דיון בסוגיות רלוונטיות למשוב, וסיוע למנהל בקביעת "מדיניות" משוב במחלקתו

 • מיפוי צורכי המשוב של כל העובדים

משך מפגש: 

שתי שעות שעון 

עיתוי ההכנה להערכת ביצוע:

אם הערכות ביצוע מתקיימות במועד קבוע, יש טעם לבצע חניכה בסמוך להן. הדבר משדר מסר לגבי התייחסות ההנהלה לתהליך.

לעתים מתקיימים מפגשי משוב ללא קשר להערכות ביצוע תקופתיות. העיתוי ייבחר באופן אינדיבידואלי על ידי המנהל. 

 

מסגרות הלימוד:

 • הרצאה של שעתיים למקבלי החלטות, לא מוגבל במס' משתתפים.

 • סדנת יום (8 שעות), עד 15 איש - סדנה לנותני משוב.

 • ייעוץ אישי - הכנה לקראת מתן משוב.