סוגי חונכות:
 • סדנת "חונכות ניהולית"

 • סדנת "חונכות בקליטה"

 • סדנת "חונכות טכנולוגית"

סדנת "חונכות ניהולית"

הצורך:

בעידן הידע מדובר על המנהל החונך כבעל סגנון ניהולי מעצים  -  "Servant Leader".  חניך אינו בהכרח כפיף ישיר. ניתן ליצור מסגרות חניכה מוצלבות שבהן מנהל חונך עובד ממחלקות או אף מחטיבות אחרות בארגון.

המטרה:

מטרת הסדנה להבהיר ללומדים מהי חניכה ובמה היא שונה מהוראה. להקנות כלים לחניכה

ולהציג מודלים של חניכה בקליטה וחניכה ניהולית.

 

אוכלוסיית היעד:

 • מנהלים בעלי כפיפים

 • מנהלי משאבי אנוש הרוצים להטמיע תהליכי חונכות בארגון.

 

נושאי הלימוד:

 • תפיסת תפקיד: כובע המנהל, כובע החונך

 • מודל לתהליך חונכות ניהולית

 • מי מתאים להיות חונך ניהולי?

 • הגדרת תפקידים בתהליך החניכה: החונך הממונה הישיר ומנהל משא"ן

 • דילמות אופייניות בתהליך החניכה  

 • מטרות החניכה

 • כלים:

חוזה

קביעת תוכנית לחניכה

דיבוב ותשאול

הקשבה פעילה
מתן משוב

ניתוח בעיות ניהוליות וגישות לפתרון

סדנת "חונכות בקליטה"

הצורך:

בשלב הקליטה וההסתגלות לארגון זקוק העובד החדש, נוסף ללימוד המשימה, לחניכה שמטרתה סיוע בהסתגלות חלקה ומהירה למקום העבודה החדש. ככזאת תורמת החניכה     לקליטה טובה ולשימור עובדים.

המטרה:

מטרת הסדנה להקנות לחונך כלים  שייסיעו בסתגלות העובד החדש לארגון.   

 

אוכלוסיית היעד:

 • עובדים המסייעים בתהליכי קליטה

 • מנהלי משאבי אנוש

 

נושאי לימוד:

 • מטרות החניכה בקליטה

 • חונכות ושימור ידע

 • דילמות אופייניות בתהליך החניכה

 • היבטים  ארגוניים:

מקומם של מנהל משא"ן והממונה הישיר

תוכנית החונכות בקליטה ובכלל זה הכרת הארגון

הקמת מאגר חונכים מתאימים

 • כלים לחונך

בניית אמון

חוזה

קביעת תוכנית לחניכה – החניכה במסגרת תוכנית הקליטה

דיבוב ותשאול

הקשבה פעילה

 

סדנת "חונכות טכנולוגית"

הצורך:

החונכות הנה תהליך משלים והכרחי לצד ההדרכה בקבוצה. במתכונתה הקלאסית מוכרת החונכות כ – OJT (On the Job Training ) שעובד חדש מקבל מעובד ותיק. בהגדרתה המורחבת עוסקת החונכות הטכנולוגית בייעוץ בתחום המקצועי לאו דווקא על יד המכונה.

עובדים הנחשבים למוקדי ידע מקצועי לומדים בסדנה את ההבדל בין חניכה להוראה.
המטרה:

הסדנה מקנה כלים המאפשרים לחונך לאפשר למידה מקצועית פרטנית לקראת שליטה במטלות הנדרשות וכמוכן לתת לחניך כלים לפתרון דילמות מקצועיות ובהשלמת פערי ידע.

 

אוכלוסיית היעד:

 • עובדים הנחשבים למוקדי ידע המיועדים לשמש כחונכים מקצועיים

נושאי לימוד:

 • מטרות החניכה 

 • תפיסת תפקיד: חונך או מורה?

 • דילמות בהנחלת ידע

 • קביעת תוכנית להשלמת פערי ידע:

 • כלים:

תאום ציפיות וחוזה
דיבוב והקשבה

אבחון וניתוח בעיה
מתן משוב

הסבר  

הדגמה

הפקת לקחים על-ידי תחקור ורפלקציה 

 

מסגרות לימוד:

 • סדנאות של שעתיים: הרצאה – הצגת מודלים או חונכות מרכיב בניהול הידע. לא מוגבל במס' משתתפים.

 • סדנאות של יום, עד 15 משתתפים: חונכות ניהולים, חונכות בקליטה או חונכות טכנולוגית.

 • סדנא מותאמת אישית: ייעוץ אישי למנהלי משא"ן בהטמעת תהליכי חונכות בארגון