נושאי סדנאות וייעוץ אישי

ניהול זמן

המעבר מתפקיד מקצועי לתפקיד ניהולי

המעבר לתפקיד ניהולי חדש*

נשים כמנהלות

ניהול צוות*

האצלת סמכויות

הנעת עובדים

טיפול בקונפליקטים

ניהול והטמעת שינוי

ניהול הגורם האנושי בבטיחות

הכנה לריאיון עבודה*

ניהול זמן

המעבר מתפקיד מקצועי לתפקיד ניהולי

המעבר לתפקיד ניהולי חדש*

נשים כמנהלות

ניהול צוות*

האצלת סמכויות

הנעת עובדים

טיפול בקונפליקטים

ניהול והטמעת שינוי

ניהול הגורם האנושי בבטיחות

הכנה לריאיון עבודה*

הצגת נושא (פרזנטציה)*

כתיבה מנהלית ועסקית

תקשורת שכנועית

מתן משוב ככלי ניהולי

תקשורת בין אישית (בסיסי)

שירות לקוחות פניים וחוץ

ניהול דיונים וישיבות

שיטות הדרכה*

הכשרת מדריכים פנים ארגוניים

משוב בהדרכה

הכשרת חונכים*

* נושאים בהם מוצעים הדרכה וייעוץ פרטני