כתיבה מנהלית ועסקית
סדנת כתיבה מנהלית ועסקית

הצורך:
העברת מסרים בכתב נועדה לשימור ולתיעוד ידע ולקידום מגוון  מטרות ארגוניות. זאת, באמצעות מכתבים, דוחות, סיכומי דיון, סקירות, ניירות עמדה, הצעות שיפור וכו'. בימינו מתבצע חלק גדול מהכתיבה באמצעות הדואר האלקטרוני שהוא בעל מאפיינים ייחודיים המחייבים התייחסות ספציפית.

בהירות הכתיבה ואיכותה התקשורתית מסייעים לכותב בקידום מטרותיו בתוך הארגון ומחוצה לו ומשליכים על תדמיתו ועל תדמית הארגון אותו הוא מייצג.

 

המטרה:
מטרת הסדנה להקנות עקרונות בכתיבה אפקטיבית, ממוקדת, בהירה ומשכנעת  ולהטמיע אותם במסמכים מסוגים שונים.

 

אוכלוסיית היעד:

 • עובדים ומנהלים המעונינים לשפר את הבעתם בכתב

 • מנהלים ואנשי צוות בפרויקטים מנהלים ואנשי רכש

 • מנהלות לשכה

נושאי הלימוד:

 • כתיבה כערוץ תקשורת

 • תכנון המסר בהתאם לקהל היעד והמטרה

 • בהירות, שכנוע, הנעה לפעולה

 • מבנה המסר

 • היבטי סגנון: ניסוח ממוקד ובהיר, משלב לשוני, תחביר, כתיב ופיסוק

 • כתיבה רשמית ולא רשמית – פורמט

 • היבטי עריכה

 • סוגי מסמכים:

מזכרים

סיכומי דיון

מכתבים לסוגיהם - כאלה שהכותב יוזם ומכתבי מענה: העברת מידע, תודה, תלונה, בקשה, משוב, מענה לבקשות, סירוב, וכו'

דוחות טכניים וניהוליים: דוח פעילות צוות שיפור, צוות משימה (ועדה)

נייר מטה: ניירות עמדה, הצעות

פניות לגורמי חוץ: ספקים

העברת מסרים בדוא"ל

מסגרות הלימוד:

 • סדנת כתיבה עסקית של 20 שעות ועד 20 משתפים - סדנה פנים ארגונית, מבוססת על חומר הלימוד ועל מדגם מסמכים כתובים מתוך הארגון.

 • ייעוץ אישי בהיקף מוסכם - ייעוץ אישי בכתיבה ועריכה של מסמכים ספציפיים. הייעוץ האישי יכול להוות מוצע כחלק מסדנה או להינתן באופן בלתי תלוי.