ניהול דיונים וישיבות

הצורך:

ניהול דיונים וישיבות הנו כלי ניהולי הכרחי לקידום מטרות, אולם הוא ידוע כאחד מבזבזני הזמן הגדולים ביותר. כל אחד משלבי הדיון: ההכנה, תרבות הדיון, אופן ההנחיה והבקרה עלולים להיות בזבזניים ולא אפקטיביים.

ניתן בהחלט לשפר את היבטים הללו.    

המטרה:

הסדנה תקנה כלים בתכנון הדיון והנחייתו – דיון או ערוצי תקשורת חלופיים? זימון, מטלות למשתתפים, סדר יום מתועדף. כמו כן תשדרג הסדנה את מיומנותכם כמנחי השיח הקבוצתי, תחדד את רגישוכם לתהליכים הקבוצתיים ודרכי ההתמודדות עמם ותשפר גם את האופן בו נכתב סיכום דיון המהווה בסיס למעקב החלטות.

אוכלוסיית היעד  

 • מנהלי פרויקטים

 • מזמני דיונים

 • משתתפים בדיונים

נושאי הלימוד

 • ההכנה לדיון

 • תרבות הדיון

 • ניצול אפקטיבי של הזמן בדיון

 • כלים  בהנחיה – תהליך ותוכן

 • ניהול התהליך הקבוצתי

 • תפקידים בקבוצה

 • מודל לפתרון בעיות

 • הצגת דברים ממוקדת*

 • כוחות הפועלים בקבוצה וטיפול בהתנגדויות

 • בקרה

 • כתיבה אפקטיבית של סיכום דיון*

שיטות ההדרכה

הדרכה פעלתנית, סימולציות  ותרגילים 

*אפשרי גם כסדנה נפרדת

מסגרות לימוד

 • סדנת ניהול דיונים וישיבות. 

  • משך יום​

  • עד 20 איש

 • פרזנטציה ממוקדת​

 • כתיבת סיכום דיון, עריכה והיבטים לשוניים.

  • משך חצי יום​

  • עד 20 איש