הצגת נושא (פרזנטציה)

הצורך:

קיים מתאם גבוה בין היכולת להציג נושא לפני קהל וכושר מנהיגות. הניסיון מלמד שיכולת להציג לפני קהל אינה מיומנות מולדת אלא מיומנות שניתן לשדרג במידה ניכרת. מדובר במיומנות תקשורתית הכרחית לבעלי תפקידים ניהוליים ושיווקיים, תפקידי מו"פ, ניהול פרוייקטים, ניהול משאבי אנוש ועוד.

המטרה:

 מטרת הסדנה להקנות כלים לתכנון ולביצוע פרזנטציות ממוקדות ואפקטיביות בהקשרים של: העברת מידע כגון: סקירה, תוכנית עבודה והסבר וכן, בהקשרים של פרזנטציות שמטרתן שכנוע. 

המיומנויות הנרכשות מתייחסות ליצירת עניין: לרטוריקה ולמבנה ההצגה. כמו כן, ירכשו הלומדים כלים הנוגעים לשפת הגוף ותדמית ולשימוש אפקטיבי במצגות ממוחשבות ועיצובן.
 

אוכלוסיית היעד:

 • מנהלים במטה ובקו

 • בעלי תפקידים  בשיווק

 • מנהלי פרויקטים

 • בעלי תפקידים המציגים נושא במסגרת דיונים או בכל מסגרת אחרת

 

נושאי הלימוד:

 • תכנון המסר תוך התאמתו לקהל היעד ולמטרות

 • הסבר והעברת מידע

 • שכנוע

 • מבנה​

 • סגנון

 •  שפת גוף

 • עיצוב מצגות ממוחשבות ושילובן הנכון במסר

 • טיפול בשאלות הקהל

שיטת הלימוד:

הדרכה פעלתנית: הוראה, תרגול ומשוב. צילום בטלוויזיה מעגל סגור (טמ"ס) הנו כלי

לימודי מרכזי בסדנה. ניתן לרכוש עבור כל לומד קלטת אישית שיוכל לצפות בה גם אחרי הסדנה.

 

מסגרות הלימוד:

 • סדנת "הצגת נושא"

  • משך 1-5 ימים (לרב יומיים, 16 שעות)

  •  מומלץ כ- 12 משתתפים.

 • סדנת "עקרונות בעיצוב מצגת ושילובה בפרזנטציה"

  • משך 4 שעות

  • עבור עד 20 משתתפים. 

 • הרצאת מבוא של 3 שעות, ללא הגבלה במספר המשתתפים.

 • קורס של סמסטר מושתת על פגישות שבועיות של 3 שעות, עד 20 איש.

 • ייעוץ אישי* - הכנה למצגת ספציפית ליחיד או לצוות. ניתן גם באנגלית.

*ייעוץ אישי לקראת הצגת נושא   
 • סביבה מוגנת וגמישות בזמן   
 • ממוקד בצרכים של הפרט כחלק מהכנה לקראת מצגת ספציפית שאינה רלוונטית לקבוצה.

 כדי לתת מענה לצורך הנ"ל אנו מציעים ייעוץ אישי במקום סדנה קבוצתית בשני מקרים:

 

 • מצגות חשובות חד פעמיות  

מדובר במצגות שחשוב לנו מאוד להצליח בהן ולכן אנו רוצים להכין אותן בהקפדה מיוחדת ולקבל  משוב על מידת האפקטיביות שלנו כמציגים.

 

 • מצגות שצריך ללטשן כי אנו מרבים להציגן  

מדובר במצגות שאנו מציגים במסגרת תפקידנו את אותה מצגת בפני קהלים שונים. לדוגמה: הצגת החברה, הצגת מוצר לקהלים שונים. מצגות החוזרות על עצמן כחלק מתהליך של הטמעת שינוי.

בייעוץ האישי יכול הנועץ להכין וללטש "מצגת מגירה" ולהתאימה לקהלים שונים.

תיאור תהליך הייעוץ:

 •  התהליך עשוי לכלול כמה מפגשים שמשכם שתי שעות שעון כל מפגש.

 • משך התהליך תלוי בהיקף המצגת ובכמות התרגול הדרושה למציג.

 • לצורך תכנון המסר ניתן לשלב בתהליך עמית שהנועץ סומך עליו כמומחה תוכן.

 • אפשרות זו תמומש אך ורק על פי בחירת הנועץ.

 • נוסף למפגשים עצמם, בין המפגש הראשון לשני יקדיש היועץ זמן לעריכה לשונית של המצגת הממוחשבת.

 • אופציונאלי: צלם + טלוויזיה במעגל סגור בשלב התרגול

 

סה"כ: כעשר שעות + שתי שעות עריכה של המצגת הממוחשבת, כלומר עד 12 שעות.

 

מקום ההדרכה:

מומלץ, מטעמי שמירה על פרטיות הנועץ לבחור מקום נייטרלי – לא במקום העבודה. המקום יתואם לפי בחירת הנועץ או במשרד היועץ.

 

ייעוץ אישי לקראת הצגת נושא בשפה האנגלית

 מטרת האימון הינה שיפור היכולת של מציג שאנגלית אינה שפת האם שלו להציג באפקטיביות פרזנטציה באנגלית.  המטרה אינה שיפור האנגלית באופן כללי. הייעוץ כולל תרגול בהעברת המסר וכן סימולציה של שאלות ותשובות. כל אלה מתבצעים, כמובן, באנגלית.    

כחלק מן התרגול יינתן משוב על טעויות לשוניות  "בוטות" בשפה האנגלית. כמו כן בעריכת המצגת הממוחשבת נתייחס להיבט הלשוני וגם למבנה ולתכנים.