תקשורת שכנועית

הצורך:

הצורך להפעיל השפעה ולשכנע משותף לכולנו ונדרש בחיי העבודה ובחיינו הפרטיים כאחד.  

המטרה:

המשתתף יכיר את מרכיבי התהליך המורכב של השכנוע, והחסמים לשכנוע. המשתתפים ישפרו את אופן תכנון המסר הן מבחינת תכניו והן מבחינת ערוץ התקשורת, בחירת המוען, הנמען/ים והעיתוי. המשתתפים יקבלו משוב לגבי מידת האפקטיביות האישית שלהם כמשכנעים.

 

אוכלוסיית היעד:

 • מנהלים בכל הדרגים

 • אנשי שיווק ומכירות

 • מנהלי פרויקטים

 • ממונים על תכנון ובקרה בפרויקטים

 • מנהלי קבלני משנה  בפרויקט

 • ממוני בטיחות

 • מנהלי נושאים בכל התחומים שאינם בעלי כפיפים ישירים 

 • נותני ומקבלי שירות פנים ארגוני

 • כל מי שרוצה לשפר את הבנתו ויכולתו לשכנע 

 

נושאי לימוד:

 • מודל התקשורת

 • חסמים בתקשורת  

 • תכנון אסטרטגית התקשורת - מי, מתי, היכן, מה, איך, באיזה ערוץ

 • יחסי מוען נמען כבסיס לתקשורת אפקטיבית

 • ניתוח צרכים ומאפיינים של קהל היעד

 • טיעוני שכנוע, יצירת הסכמה, שינוי התנהגות

 • טיפול בהתנגדויות

 • טקטיקות מבנה

 • היבטי סגנון

 

מסגרות הלימוד בתקשורת שכנועית:

 • סדנה ב "תקשורת שכנועית" ללימוד עקרונות וטקטיקות שכנוע

  • משך: יום (8 שעות)

  • מספר משתתפים: עד 20 איש

 • סדנא ב"הצגת נושא"

 • ייעוץ אישי בהכנת מצגת שכנועית או בכתיבת מסמך שכנועי.