סדנה לכתיבת דוא"ל (מיילים) באנגלית

המטרה:

העברת מסרים בדוא"ל החליפה כמעט לחלוטין את המכתבים של פעם, התכתבות באנגלית באמצעות דוא"ל הינה מיומנות הכרחית לאנשים הנמצאים במגע עם גורמי חוץ בחברות. מאחר שהדוא"ל  הינו ערוץ תקשורת מקוון, יש לו מאפיינים ייחודיים הנובעים מתצורת המסר.
מטרת הסדנה לשדרג את מיומנות כתיבת דוא"ל בהיבט התקשורתי, הטכנולוגי והלשוני.

אוכלוסיית היעד:

אנשי שיווק ורכש ובעלי תפקידים המתכתבים בשפה האנגלית עם גורמים בחו"ל.

 

נושאי הלימוד:

1. מאפייני ייחודיים של הדוא"ל כאמצעי תקשורת    
2.   לבהירות, מיקוד ותמצות בכתיבה   

2.1 כלים למיקוד ותמצות  
2.2 הבחנה בין עיקר לטפל

3. כתיבה תקשורתית לשימור יחסי WIN-WIN בין ספק ללקוח – מסרים מורכבים כגון טיפול

    בתלונות, סירוב לבקשות
4. מבנה
            4.1 הנדון – נושא הדוא"ל, הפתיחה, הגוף, הסיכום
            4.2 תבניות מבנה בסוגים שונים של מסרים
            4.3 סימון מבנה – מספור וכותרות ביניים

5. תבניות לשון וביטויים שכיחים ושימושיים בשפה האנגלית  
            5.1 הפנייה והחתימה, ביטויי פתיחה וסיכום, ביטויי ריכוך, ניסוח ביקורת – בשפה האנגלית

6. ניתוח מסרים כתובים באנגלית בדוא"ל

            6.1 תיקון טעויות לשוניות שכיחות בשפה האנגלית

            6.2 הצגת חלופות לביטויים המהווים תרגום מעברית לאנגלית

שיטת הלימוד:

הסדנה מועברת בעברית, אך הטקסטים והתרגילים באנגלית.
הסדנה עושה שימוש במסרי דוא"ל שנכתבו על ידי משתתפי הסדנה בשפה האנגלית תוך הקפדה על צנעת הפרט של הכותבים.  

הסדנה עושה שימוש במצגת.   
שיטת ההוראה פעלתנית ומבוססת על תרגילים רבים, הפעלה בקבוצות קטנות, כתיבה ומשוב.

 

 

משך הסדנה:

יום לימודים  (9:00- 16:00) או בהתאם לצרכי הלקוח.